Úvodní strana » Pro zájemce » Výsledky z ověřování

Výsledky z ověřování

 

Ministerstvo školství schválilo výsledky pokusného ověřování účinnosti programu zaměřeného na změny v pohybovém a výživovém režimu žáků základních škol (Pohyb a výživa). Výsledky publikujeme v úplnosti, tedy veřejnou zprávu a veškeré nástroje evaluace pokusného ověřování.

 

           „Zdraví není všechno, ale všechno ostatní bez zdraví nestojí za nic.“ (Halfdan Mahler)
           „Napřed péče, potom lék.“ (Japonské přísloví)

 

   1. Závěrečná zpráva z pokusného ověřování (pro veřejnost)

[citace dokumentu: Jan Tupý, Vladislav Mužík, Ludmila Miklánková, Leona Mužíková, Jiří Havel, Marcela Janíková, et al. (2015). Výsledky ověřování edukačního programu Pohyb a výživa (PaV) na 1. stupni ZŠ. Praha: MŠMT, NÚV.]

    2. Přílohy:

Tabulka 1. Přílohy závěrečné evaluační zprávy pokusného ověřování Pohyb a výživa

Dotazník Pohyb 1

Výsledky zdatnosti žáků

Dotazník Pohyb 2

Realizační týmy PO

Dotazník Pohyb 3

Přehled materiálů PaV

Dotazník Výživa 1

Aktivity během ověřování programu PaV

Dotazník Výživa 2

Propagace programu PaV

Dotazník Výživa 3

Komparace změn během ověřování

Dotazník pro ředitele

Dotazník pro vedoucí školních jídelen

Dotazník pro učitele

 

 

 

Výsledky pokusného ověřování - prosinec 2015

Výběr výsledků pokusného ověřování provedli hodnotitelé v druhé polovině roku 2015 a byl prezentován na závěrečném setkání ředitelů a evaluátorů v Praze ve formě plakátu a brožury. Oba dokumenty prezentujeme také na tomto místě:

  1. plakát s vybranými výsledky pokusného ověřování 

  2. brožura

 

Červen 2014

Vstupní informace o školách zařazených do pokusného ověřování programu Pohyb a výživa (celý materiál ke stažení zde: PaV_2Vyhodnoceni_vstup_PŠ_P1_P2_V1_V2)

Souhrnný podkladový materiál s názvem „Vyhodnocení vstupních informací o pilotních školách zařazených do pokusného ověřování programu Pohyb a výživa a o začlenění pohybových a výživových aktivit ve vzdělávání těchto škol“ vznikl na základě vyhodnocení vstupních dotazníků a SWOT analýz z pilotních škol. Materiál mapuje situaci na konci roku 2013. Je možné ho využít jako celkový pohled na situaci na PŠ a především jako inspiraci pro vymezení změn, které by chtěly (mohly) jednotlivé školy uplatnit v příštím školním roce.

AKTUALITY

Závěrečná evaluační zpráva pokusného ověřování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo závěrečnou evaluační zprávu pokusného ověřování.

 

16.02.2016

První výsledky pokusného ověřování

Na webových stránkách NÚV byly zveřejněny některé vybrané výsledky pokusného ověřování programu "Pohyb a výživa".

01.12.2015

Pozvánka na závěrečné setkání pokusného ověřování Pohyb a výživa

Národní ústav pro vzdělávání a Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy Vás zvou na závěrečné setkání řešitelů pokusného ověřování účinnosti programu zaměřeného na změny v pohybovém a výživovém režimu žáků základních škol, Pohyb a výživa.

19.11.2015
 

Naši partneři