Úvodní strana » Pro zájemce » Edukační program – základní materiály

Edukační program – základní materiály

Na stránky edukačního programu jsou zařazovány konkrétní metodické a výukové materiály pro pohyb i výživu s konkrétními pokyny k jejich využití při pokusném ověřování.

 

Pyramidy pohybu a výživy

Umisťujeme je sem, neboť jsou učiteli a dalšími aktéry projektu žádány jako vhodná ilustrace toho, co je cílem projektu. Na tomto místě naleznete náhled pyramid ve zmenšené podobě. Níže umisťujeme odkazy na pyramidy ve skutečné velikosti (plakátu):

    

                      Pyramida pohybu                                             Pyramida výživy                          Zákeřná kostka

Odkazy na obrázky ve skutečné velikosti:

Pyramida pohybu

Pyramida výživy

Zákeřná kostka

 

Další metodické materiály

Pohyb a výživa: šest priorit v pohybovém a výživovém režimu žáků na 1. stupni ZŠ

Základní metodický text (170 s.) pro pokusné ověřování, který obsahuje kapitoly:

  1. Pohyb a výživa – základ zdraví (motivační vstup do problematiky pohybu a výživy v pokusném ověřování)

  2. Pohybový a výživový režim žáků (šest priorit, o které budou školy a žáci v pokusném ověřování usilovat)

  3. Pohyb – pohybový režim a pohybová gramotnost (informace o pohybové gramotnosti a pohybovém režimu žáků, o jejich utváření a hodnocení)

  4. Výživa – výživový režim a výživová gramotnost (informace o výživové gramotnosti a výživovém režimu žáků, o jejich utváření a hodnocení)

  5. Pohyb a výživa v doplňující edukaci (náměty pro pohybové aktivity ve školní družině, ve škole v přírodě, v nepovinných předmětech a zájmových kroužcích)

Literatura a internetové zdroje

Příloha (baterie motorických testů – Unifittest (6-60), Eurofittest a Fitnessgram)

 

Pracovní sešit pro VIP školáky Výživa i pohyb 1

Obsahuje informace, rady a praktické úkoly z oblasti pohybu a výživy pro žáky 1. ročníku základní školy.

 

Pracovní sešit pro VIP školáky Výživa i pohyb 2

Obsahuje informace, rady a praktické úkoly z oblasti pohybu a výživy pro žáky 2. ročníku základní školy.

 

Pracovní sešit pro VIP školáky Výživa i pohyb 3

Obsahuje informace, rady a praktické úkoly z oblasti pohybu a výživy pro žáky 3. ročníku základní školy.

 

Pracovní sešit pro VIP školáky Výživa i pohyb 4 – 5

Obsahuje informace, rady a praktické úkoly z oblasti pohybu a výživy pro žáky 4. a 5. ročníku základní školy.

 

Pohyb a výživa: šest priorit v pohybovém a výživovém režimu žáků na 1. stupni ZŠ – informace pro rodiče

Obsahuje informace o zaměření pokusného ověřování, o jeho cílech, o cestách nápravy v oblasti pohybu a výživy, o šesti prioritách, o příspěvku školy a o možnostech rodičů zapojit se do pokusného ověřování.

 

Motivační plakát pro školu Šest priorit školy v oblasti POHYBU a VÝŽIVY

 

Motivační plakát pro třídu Šest priorit žáka v oblasti POHYBU a VÝŽIVY

 

Motivační plakát pro školní družinu Šest pravidel (VI P) DENNÍHO REŽIMU ve školní družině

 

Motivační plakát pro školní jídelnu Šest pravidel pro školní jídelnu

 

Metodické materiály připravené v průběhu pokusného ověřování (listopad 2014

Pohyb a výživa: šest priorit v pohybovém a výživovém režimu žáků na 1. stupni ZŠ - informace pro veřejnost

Pyramida pohybu

Pyramida výživy

Samolepky pro žáky

 

AKTUALITY

Závěrečná evaluační zpráva pokusného ověřování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo závěrečnou evaluační zprávu pokusného ověřování.

 

16.02.2016

První výsledky pokusného ověřování

Na webových stránkách NÚV byly zveřejněny některé vybrané výsledky pokusného ověřování programu "Pohyb a výživa".

01.12.2015

Pozvánka na závěrečné setkání pokusného ověřování Pohyb a výživa

Národní ústav pro vzdělávání a Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy Vás zvou na závěrečné setkání řešitelů pokusného ověřování účinnosti programu zaměřeného na změny v pohybovém a výživovém režimu žáků základních škol, Pohyb a výživa.

19.11.2015
 

Naši partneři