Pokusné ověřování účinnosti programu zaměřeného na změny v pohybovém a výživovém režimu žáků základních škol (Pohyb a výživa)

Pokusné ověřování programu Pohyb a výživa vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 26. března 2013.

Nositelem projektu je Národní ústav pro vzdělávání.

Obsahem pokusného ověřování je navození změn v pohybovém a výživovém režimu žáků základních škol. Dlouhodobým cílem je zlepšení pohybového a výživového chování žáků ve škole i mimo školu. Pokusné ověřování je zaměřeno na pedagogy základních škol, žáky 1. stupně a jejich rodiče.

V části Pro pilotní školy jsou informace a materiály pro řešitele pokusného ověřování a pro pilotní školy.

V části Pro zájemce o pokusné ověřování jsou informace a materiály pro každého, kdo se chce seznámit s pokusným ověřováním, případně na své škole vyzkoušet postupy doporučené pilotním školám.

V části Pro žáky jsou umístěny informace a texty pro žáky 1. – 5. ročníků pilotních i nepilotních škol.

Jednotlivé stránky portálu Pohyb a výživa budou doplňovány postupně.

AKTUALITY

Závěrečná evaluační zpráva pokusného ověřování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo závěrečnou evaluační zprávu pokusného ověřování.

 

16.02.2016

První výsledky pokusného ověřování

Na webových stránkách NÚV byly zveřejněny některé vybrané výsledky pokusného ověřování programu "Pohyb a výživa".

01.12.2015

Pozvánka na závěrečné setkání pokusného ověřování Pohyb a výživa

Národní ústav pro vzdělávání a Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy Vás zvou na závěrečné setkání řešitelů pokusného ověřování účinnosti programu zaměřeného na změny v pohybovém a výživovém režimu žáků základních škol, Pohyb a výživa.

19.11.2015
 

Naši partneři