Úvodní strana » Pro zájemce » Historie pokusného ověřování

Historie pokusného ověřování programu Pohyb a výživa

Nejstarší informace o pokusném ověřování jsou na konci stránky, nejnovější jsou přidávány na začátek.

prosinec 2014

 • tisk dalších metodických materiálů

listopad 2014

 • hodnocení dodatků ŠVP
 • testování zdatnosti žáků
 • vyplňování Deníku učitele a protokolů lektorů za měsíc listopad
 • dokončení dalších metodických materiálů (plakáty pyramid pro pohyb a pro výživu, propagační materiál pro veřejnost, motivační samolepky pro žáky (viz Edukační program – základní materiály
 • hodnocení protokolů lektorů (za měsíc říjen)
 • hodnocení Deníků učitelů (za měsíc říjen)

říjen 2014

 • testování zdatnosti žáků
 • vyplňování Deníku učitele a protokolů lektorů za měsíc říjen
 • hodnocení prvních protokolů lektorů (ze měsíc září)
 • jednání lektorů na školách
 • hodnocení prvních dotazníků učitele (za měsíc září 2014)

září 2014

 • setkání lektorů pro pohyb a výživu, upřesnění úkolů
 • zařazení podkladů pro testování na web PaV
 • vytvoření prostředí na webu PaV pro doplňující materiály
 • spuštění edukačního prostředí na webu PaV (Deník učitele, Protokoly lektorů, Anketa pro rodiče žáků)
 • rozesílka edukačních materiálů na pilotní školy
 • zaslání instrukcí pro lektory
 • zaslání instrukcí pro ředitele škol

srpen 2014

 • zařazení edukačních materiálů na webu PaV
 • tisk edukačního programů
 • příprava informovaného souhlasu rodičů s měřením žáků metodou InBody
 • příprava evaluačních nástrojů

červenec 2014

 • prezentace POP PaV na semináři Státního zdravotního ústavu v Praze 12. 6.
 • návštěvy lektorů na pilotních školách, příprava pokusného ověřování od září 2014
 • příprava evaluačních nástrojů
 • grafická úprava edukačního programu a příprava materiálů pro tisk

červen 2014

 • úprava ŠVP na pilotních školách
 • dopracování všech částí edukačního programu
 • příprava podkladů pro úpravy ŠVP na pilotních školách
 • příprava webového prostředí pro hodnocení pokusného ověřování – Deníky učitelů
 • porada vedoucích školních jídelen pilotních škol s řídícím týmem a lektory POP PaV 5. 6. v Brně
 • porada vedoucích školních jídelen pilotních škol s řídícím týmem a lektory POP PaV 3. 6. v Praze

květen 2014

 • příprava měření žáků metodou InBody – setkání koordinátorů v Olomouci 19. 5.
 • úprava edukačního programu na základě posudků pracovní verze
 • příprava všech variant základního loga – pohyb a výživa, VIP školák, VIP škola, VIP třída, VIP jídelna, VIP družina
 • doplnění výstupního hodnocení dotazníků P1, P2, V1, V2 lektory pro pohyb a výživu
 • posouzení edukačního programu na pilotních školách

duben 2014

 • jednání ředitelů a zástupců pilotních škol s řídícím a lektorským týmem pokusného ověřování programu Pohyb a výživa v Praze (30. 4.)
 • jednání ředitelů a zástupců pilotních škol s řídícím a lektorským týmem pokusného ověřování programu Pohyb a výživa v Brně (28. 4.)
 • vyhodnocení vstupních dotazníků P1, P2, V1, V2
 • setkání lektorů a řídícího týmu pokusného ověřování Pohyb a výživa v Praze a v Brně (2. a 5. 4.) – projednání edukačního programu a evaluačních nástrojů pro ověřování; vymezení činnosti lektorů před zahájením ověřování na školách v září 2014
 • ukončena první pracovní verze edukačního programu a evaluačních nástrojů hodnocení pro posouzení změn na pilotních školách
 • vyhodnocení činnosti v POP PaV za první čtvrtletí roku 2014

březen 2014

 • průběžná zpráva o pokusném ověřování programu Pohyb a výživa za rok 2013 byla projednána gremiální poradou sekce pro vzdělávání a poradou vedení MŠMT

únor 2014

 • spuštění webových stránek pokusného ověřování
 • práce na edukačním programu – metodické texty (kompletace textů)
 • práce na edukačním programu – hodnocení (kompletace nástrojů)

leden 2014

 • příprava www stránek pokusného ověřování na Metodickém portálu
 • dohotovení dotazníků P2 a V2
 • první posouzení hodnotících nástrojů

prosinec 2013

 • zadání dotazníků pro pilotní školy (P2 a V2), které pomocí SWOT analýzy zjišťují základní předpoklady
  a rizika v oblasti pohybu a výživy na daných školách
 • dohotovení dotazníků P1 a V1
 • první posouzení metodických textů učiteli z praxe
 • zpracování loga projektu na SPŠg v Praze 1

listopad 2013

 • zadání vstupních dotazníků pro pilotní školy (P1 a V1), které zjišťovaly základní údaje o podmínkách škol
  a ŠVP se zaměřením na pohyb a výživu
 • uzavření smluv o spolupráci mezi NÚV a pilotními školami

říjen 2013

 • upravené vyhlášení pokusného ověřování programu Pohyb a výživa
 • jednání o spolupráci se Státním zdravotním ústavem
 • porada lektorů pro výživu zhodnocení dosavadní činnosti, úkoly na další období
 • schválení změny harmonogramu a rozpočtu pokusného ověřování Pohyb a výživa v poradě vedení MŠMT – 1. 10. 2013

září 2013

 • základní informace o pokusném ověřování na webových stránkách Národního ústavu pro vzdělávání
 • porada lektorů pro pohyb zhodnocení dosavadní činnosti, úkoly na další období

srpen 2013

 • práce na edukačním programu
 • definitivní doplnění souboru pilotních škol

červenec 2013

 • žádost o úpravu harmonogramu a rozpočtu pokusného ověřování
 • opožděný přísun finančních prostředků
 • podrobné informace a pokyny pro práci lektorů

červen 2013

 • první kontakty s pilotními školami

květen 2013

 • vytváření souboru pilotních škol
 • sestavení týmu autorů textů
 • sestavení lektorského týmu pro výživu

duben 2013

 • vstupní úkoly pro řešitele
 • sestavení lektorského týmu pro pohyb
 • sestavení řídícího týmu
 • zahájení realizace pokusného ověřování programu Pohyb a výživa

březen 2013

 • specifikace pozic v pokusném ověřování Pohyb a výživa
 • vyhlášení pokusného ověřování programu Pohyb a výživa (původní verze), včetně rozpočtu
 • pověření Národního ústavu pro vzdělávání řízením pokusného ověřování Pohyb a výživa
 • schválení pokusného ověřování programu Pohyb a výživa na MŠMT s platností od 1. 4. 2013

leden 2013

 • obsahová příprava pokusného ověřování programu Pohyb a výchova
AKTUALITY

Závěrečná evaluační zpráva pokusného ověřování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo závěrečnou evaluační zprávu pokusného ověřování.

 

16.02.2016

První výsledky pokusného ověřování

Na webových stránkách NÚV byly zveřejněny některé vybrané výsledky pokusného ověřování programu "Pohyb a výživa".

01.12.2015

Pozvánka na závěrečné setkání pokusného ověřování Pohyb a výživa

Národní ústav pro vzdělávání a Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy Vás zvou na závěrečné setkání řešitelů pokusného ověřování účinnosti programu zaměřeného na změny v pohybovém a výživovém režimu žáků základních škol, Pohyb a výživa.

19.11.2015
 

Naši partneři