Úvodní strana » Aktuality » Do sekce „Edukační program – doplňující materiály byly vloženy další příspěvky škol

Do sekce „Edukační program – doplňující materiály byly vloženy další příspěvky škol

Ze škol jsme obdrželi doporučené aktivity do různých předmětů i jinou činnost ve škole. Jednalo se konkrétně o:

Pro výuku prvouky v 1. ročnících: Určování času 

Integrovaná terénní výuka pro 2. ročníky: Poznáváme své okolí na kole (ZŠ Příšovice, okres Liberec)

Do matematiky ve 3. ročnících: Kolíčkovaná  a Hýbej se a počítej (ZŠ Příšovice)

Do výtvarné výchovy a prvouky ve 3. ročnících: Tělo a stín (ZŠ Příšovice)

Do matematiky v 5. ročnících: Matematika v pohybu (ZŠ Jaroměř, Na Ostrově)

Pohybově rekreační náplň školních přestávek Skákání přes švihadlo zaslala ZŠ Nedabyle

Projekt pro žáky 1. stupně ZŠ, integrující vzdělávací obsahy tělesné výchovy, prvouky, přírodovědy a pracovních činností Týden zdraví

Integrovaný projekt učení v pohybu Pohybový režim mimo školu. Kam dojde naše škola? (ZŠ Nedabyle)

Do anglického jazyka pro ty ročníky 1. stupně, v nichž je možno aktivity efektivně využít, Right direction (ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice)

Tudy vstupte na webové stránky "doplňujících edukačních materiálů".

Publikováno dne:
22. 06. 2015
AKTUALITY

Závěrečná evaluační zpráva pokusného ověřování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo závěrečnou evaluační zprávu pokusného ověřování.

 

16.02.2016

První výsledky pokusného ověřování

Na webových stránkách NÚV byly zveřejněny některé vybrané výsledky pokusného ověřování programu "Pohyb a výživa".

01.12.2015

Pozvánka na závěrečné setkání pokusného ověřování Pohyb a výživa

Národní ústav pro vzdělávání a Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy Vás zvou na závěrečné setkání řešitelů pokusného ověřování účinnosti programu zaměřeného na změny v pohybovém a výživovém režimu žáků základních škol, Pohyb a výživa.

19.11.2015
 

Naši partneři