Úvodní strana » Pro žáky » Anketa pro rodiče a žáky pilotních škol

Anketa pro rodiče a žáky pilotních škol

Vážení rodiče, milí žáci,

ve školním roce 2014-2015 je vaše škola zapojena do programu Pohyb a výživa. Tento program je zaměřen na pravidelný pohyb a správnou výživu, které nejvíce ovlivňují zdraví dětí.

Co je náplní programu Pohyb a výživa?

Ve škole mají děti více pohybu a klade se větší důraz na výživový režim a výživové chování dětí. Také se do výuky nově zařazuje učivo o výživě. Ověřuje se, zda je výuka o výživě zajímavá, zábavná a přínosná. Dbá se na zdravější svačiny a obědy. Děti by měly o všem diskutovat se svými učiteli a měly by si uvědomit, proč je dobré mít více pohybu a proč je důležité se správně stravovat (např. proč jíst pravidelně a pestře, proč jíst dostatek ovoce a zeleniny, proč pít čistou vodu).

Mimo školu, podle možností jednotlivých rodin, by se také mělo dbát na odpovídající pohybový režim dětí a rodiče by měli podporovat konzumaci ovoce a zeleniny a sestavovat jídla podle Pyramidy výživy pro děti.

Prosíme, abyste nám napsali své názory, postřehy, osobní zkušenosti atd.

Co nás zajímá?

  • Zda o tomto programu víte, případně zda se o něj zajímáte.
  • Co si o programu a jeho realizaci myslíte, jaké vidíte klady nebo zápory.
  • Zda a jak se změnil pohybový či výživový režim dítěte.
  • Zda a jak se změnil pohybový či výživový režim rodiny.
  • A vše ostatní, co nám k tomu chcete říct.

Kdy máte o těchto věcech psát?

Pište, kdykoli pocítíte potřebu něco důležitého nebo zajímavého sdělit. Můžete napsat i vícekrát, vždyť školní rok trvá 10 měsíců. Vaše postřehy a názory nás opravdu zajímají.

Musíte se podepisovat?

Ne, není třeba se podepisovat, napište však NÁZEV ŠKOLY, které se Váš dopis týká.

Těšíme se na Vaše dopisy a děkujeme za pomoc při zjišťování, zda má program Pohyb a výživa smysl.

Kam dopis napsat?
Nejprve vyberte jednu z nabízených možností:(Pokud jste žák, který nenavštěvuje některou pilotní školu, nebo rodič takového žáka, volte v seznamu škol „Jiná škola, která není v pokusném ověřování“.)
AKTUALITY

Závěrečná evaluační zpráva pokusného ověřování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo závěrečnou evaluační zprávu pokusného ověřování.

 

16.02.2016

První výsledky pokusného ověřování

Na webových stránkách NÚV byly zveřejněny některé vybrané výsledky pokusného ověřování programu "Pohyb a výživa".

01.12.2015

Pozvánka na závěrečné setkání pokusného ověřování Pohyb a výživa

Národní ústav pro vzdělávání a Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy Vás zvou na závěrečné setkání řešitelů pokusného ověřování účinnosti programu zaměřeného na změny v pohybovém a výživovém režimu žáků základních škol, Pohyb a výživa.

19.11.2015
 

Naši partneři